Công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ về lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
Ngày đăng:   26/01/2015
 

   

Ngày 08/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3336/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ về lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

In trang