Công bố thủ tục hành chính mới ban hành: Lĩnh vực xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa
Ngày đăng:   26/01/2015
 

   

Ngày 22/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3092/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành: Lĩnh vực xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa.

 Xem nội dung chi tiết tại đây

 

In trang