Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh
Ngày đăng:   26/01/2015
 

   

Ngày 31/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3732/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh 

Xem nội dung chi tiết tại đây

In trang