Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
Ngày đăng:   26/01/2015
 

   

Ngày 01/8/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2452/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

In trang