Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014.
Ngày đăng:   26/01/2015
 

Sáng 15/8/2014, tại UBND tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng đầu năm 2014 với Bộ Tư pháp.

Tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến, phía đầu cầu Bộ Tư pháp có đại diện lãnh đạo vụ Pháp chế và TTHC của 23 bộ, ngành Trung ương. Hội nghị do đồng chí Đinh Trung Tụng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục kiểm soát TTHC chủ trì. Phía đầu cầu Thanh Hóa tham dự hội nghị  có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. Đồng chí Bùi Đình Sơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị phía đầu cầu Thanh Hóa.

Khai mạc hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp đã báo cáo tóm tắt sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2014.

 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tính đến hết tháng 12/2013, việc chuyển giao tiếp nhận nhiệm vụ, tổ chức, biên chế hành chính, tài sản, hồ sơ... từ Văn phòng Bộ, cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố về Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp tại 24 Bộ, cơ quan, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản hoàn thành, giúp ổn định tổ chức, hạn chế tình trạng gián đoạn trong công tác kiểm soát TTHC.

Hầu hết các Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp sau khi nhận nhiệm vụ chức năng, nhiệm vụ kiểm soát TTHC đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2014, các bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa 106 thủ tục hành chính, nâng tổng số thủ tục hành chính đã hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa lên 4.131 thủ tục trên tổng số 4.712 thủ tục hành chính đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 Nghị quyết chuyên đề (đạt tỷ lệ 87,7%); tổ chức pháp chế các bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham gia ý kiến đối với 644 thủ tục hành chính quy định tại 273 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ban hành 472 quyết định, công bố 8.640 thủ tục hành chính và 489 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC còn những hạn chế như: việc tham mưu, tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa TTHC được Chính phủ phê duyệt tại 25 Nghị quyết chuyên đề tại một số bộ, ngành chưa quyết liệt; biên chế làm công tác kiểm soát TTHC còn mỏng; vẫn tồn tại tình trạng tiếp nhận, giải quyết TTHC quá hạn hoặc không đúng quy định...

Từ đó, bản báo cáo cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 và một số đề xuất kiến nghị để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính như chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tham gia phát biểu tại Hội nghị, nhiều tỉnh, thành phố đã có tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề xuất vướng mắc, khó khăn trong công tác triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng đề nghị: Lãnh đạo Tổ chức Pháp chế, Sở Tư pháp các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt nội dung, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại đơn vị mình và chủ động tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai công tác này một cách hiệu quả. Coi đây là giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn cho người dân trong việc thực hiện TTHC và cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác truyền thông; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các đơn vị trực thuộc, nhất là việc niêm yết công khai và tình hình, kết quả giải quyết TTHC để kịp thời chỉ đạo, xử lý nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực.

 

Xuân Nghĩa

In trang